in

DJAWA Photo – Bambi (밤비): “Loose and Tight Violet” (174 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Loose and Tight Violet”
Người mẫu: Bambi (밤비)
Tổng số ảnh: 173 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 3.48GB
Kích cỡ ảnh: 6000×9000

Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!


What do you think?

70 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

DJAWA Photo – HaNari (하나리): “Loose and Tight Cool Mint” (85 ảnh)

คุณหมอเตย….ให้ภาพบอกเรื่องราว