in

DJAWA Photo – Bambi (밤비): “The cat I picked up turned into a girl” (198 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “The cat I picked up turned into a girl”
Người mẫu: Bambi (밤비)
Tổng số ảnh: 197 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 3.11GB
Kích cỡ ảnh: 6200×8272

Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire (Part 1)

What do you think?

83 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Sonson (손손): Mischief Black Cat (35 ảnh)

สวยน่ารัก…ประทับใจเหมือนรักแรก