in

LEEHEE EXPRESS – LERB-033: G.su (40 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: LEEHEE EXPRESS LERB-033
Người mẫu: G.su
Tổng số ảnh: 37 ảnh + 3 covers
Dung lượng: 52MB
Kích cỡ ảnh: 4000×6000

Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

What do you think?

55 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Yura Desu (facebook.com)

I swear if I see this one more time in my FB feed…