in

DJAWA Photo – Jeong Jenny (정제니): “Eternal Return RIO (Black Survival)” (43 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Eternal Return RIO (Black Survival)”
Người mẫu: Jeong Jenny (정제니)
Tổng số ảnh: 42 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 972MB
Kích cỡ ảnh: 6000×9000

Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire


What do you think?

61 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

XiaoYu Vol.667: Lin Xing Lan (林星阑) (104 ảnh)

Cowgirl