in

LEEHEE EXPRESS – LEDG-012B – G.su (61 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: LEEHEE EXPRESS LEDG-012B
Người mẫu: G.su
Tổng số ảnh: 60 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 85MB
Kích cỡ ảnh: 4000×6000

Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

What do you think?

55 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

HuaYang Vol.475: Zhu Ke Er (朱可儿) (52 ảnh)

DJAWA Photo – Pia (피아): “Football Star” (96 ảnh)