in

DJAWA Photo – Zzyuri (쮸리): “Alluring White” (44 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Alluring White”
Người mẫu: Zzyuri (쮸리)
Tổng số ảnh: 43 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 835MB
Kích cỡ ảnh: 6000×9000

Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire


What do you think?

66 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

XiaoYu Vol.662: Yanni (王馨瑶) (91 ảnh)

DJAWA Photo – Bambi (밤비): “Halloween Nightmare” (76 ảnh)