in

DJAWA Photo – Mimmi (밈미): “Realise Loveliness” (31 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Realise Loveliness”
Người mẫu: Mimmi (밈미)
Tổng số ảnh: 30 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 355MB
Kích cỡ ảnh: 4000×6000

Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

What do you think?

57 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

XIUREN No.3820: Zhang Yu Meng (张雨萌) (44 ảnh)

DJAWA Photo – Mimmi (밈미): “Kitsune Miko (A ver)” (65 ảnh)