in

DJAWA Photo – Aram (아람): “Creamy Alice” (136 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Creamy Alice”
Người mẫu: Aram (아람)
Tổng số ảnh: 135 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 2.41GB
Kích cỡ ảnh: 4000×6000

Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!


What do you think?

60 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

[BLUECAKE] Son Ye-Eun (손예은): [NieR][YoRHa No.2] 2B (101 ảnh)

DJAWA Photo – Son Ye-Eun (손예은): “Christmas Special 2021” (150 ảnh)