in

DJAWA Photo – Zia (지아): “The Kunoichi” (79 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “The Kunoichi”
Người mẫu: Zia (지아)
Tổng số ảnh: 78 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 1.25GB
Kích cỡ ảnh: 6000×9000

Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire


What do you think?

96 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

I tried to make minced meat rolls in creamy onion sauce

Bích Ngọc (facebook.com)