KHÓ (P1) – Hoài Linh – Cẩm Ly – Đàm Vĩnh Hưng – Trường Giang

Hài kịch: KHÓ – Hoài Linh – Cẩm Ly – Đàm Vĩnh Hưng – Trường Giang (phần 1)