Bạn mới

Bạn mới đến trường Hãy còn nhút nhát Em dạy bạn hát Rủ bạn cùng chơi Cô thấy cô cười Cô khen đoàn kết.

Hài Trấn Thành-Học Kì Quân Đội – YouTube.flv

Chương trình học kì quân đội(http://www.hockiquandoi.vn/) dành cho các “cựu binh” sẽ được tổ chức tại binh chủng hải quân. Với khẩu hiệu hành động “Tôi…