Passport to Love

Suave Saigon playboy Khang (Binh Minh) and his earnest entrepreneurial sidekick, Hieu (Huy Khanh), pursue coveted university degrees in America, where …

Video: Cách nấu tàu hũ miếng

Xem nguyên liệu và cách làm ở link.

[ Hài Kịch ] Nhà Báo, Ăn Mày – Trấn Thành ( Part 2 )

[ Hài Kịch ] Nhà Báo, Ăn Mày – Trấn Thành ( Part 2 )[ Hài Kịch ] Nhà Báo, Ăn Mày – Trấn Thành ( Part 2 )[ Hài Kịch ] Nhà Báo, Ăn Mày – Trấn Thành ( Part 2 )[ Hài …

Trấn Thành Tài Lanh Chơi Game [ Tiểu Phẩm Hài ]

Xem đến cuối để thấy hết độ nguy hiểm của Trấn Thành =))))) Đang có thằng bạn dư lày, nên xử lý sao đây các bác ơi B-)))