Hài Trấn Thành [ Mùng 1 tết – Gò Dầu ]

Quay bằng đt cùi nên chất lượng hk đc tốt.

Thể dục thẩm mỹ – Giật của học viên mới

1.Nhận đào tạo giáo viên dạy Thể dục thẩm mỹ Aerobics: Chuyên đào tạo giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ – aerobic , bảo đảm sau khóa học bạn đủ tự tin và kinh nghiệm đứng lớp . Giáo trình đựoc biên soạn theo phưong pháp hiện đại , bài nhảy AEROBIC Sau khóa […]