Hide and Creep

Residents of a small Southern town contend with bloodthirsty zombies, a mysterious flying saucer, and bad television reception.

Hài Tết 2017 – Minishow Trường Giang in Đài Loan

Trường Giang cùng Lâm Vỹ Dạ đại náo khán giả Đài Loan đem lại những tiếng cười không ngớt cho khán giả.